Roztrhá mráz plastové trubky? Punkový receptář testuje

Cíl testování: 

  1. zjistit, zda musím před zimou odvodnit zahradní rozvod vody v plastových trubkách (ten není uložen v nezámrzné hloubce). 
  2. zjistit, zda při promrznutí zdiva nedojde k poškození plastového potrubí v něm uloženém

Testovací podmínky:


Materiál: klasické PP-R trubky PN16  d 20mm
namátkou zvoleny trubky od výrobce FV plast
teplota v mrazáku -24°C

následné lisování ve svěráku - cca 5mm sevření čelistí, test na elastičnost (ohyb, krut).

Vzorky:

1. oboustranně zavažená trubka naplněná vodou
2. trubka osazená tvarovkami


testovací mrazák


polyfúzní svářečka při výrobě testovacího vzorku


lisování zmrazených vzorků ve svěráku - tvarovky + zkouška v krutu a ohybu 
lisování zmrazených vzorků ve svěráku - trubka s vodou  + zkouška v ohybu

Výsledek testu


Potrubí není třeba na zimu odvodňovat


  • při lisování ve svěráku se zmrazená trubka vrátila do původního tvaru
  • při ohybu jevila zmrazená trubka stejné vlastnosti, jako při pokojové teplotě
  • při stlačování trubky bylo pouze slyšet tříštění ledu uvnitř